Zásady ochrany soukromí a použití souborů cookies loterie Numera

Toto jsou zásady ochrany osobních údajů a použití souborů cookies loterie Numera („Lottovate Ltd“).

Lottovate Ltd respektuje vaše soukromí a zavazuje se chránit vaše osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak se staráme o vaše osobní údaje, když navštívíte naše webové stránky (bez ohledu na to, odkud je navštívíte), a informují vás o vašich právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak vás zákon chrání.

Obsah

 1. Důležité informace a kdo jsme
 2. Údaje, které o vás shromažďujeme
 3. Jak o vás shromažďujeme osobní údaje?
 4. Jak využíváme vaše osobní údaje
 5. Sdělení vašich osobních údajů
 6. Mezinárodní převody
 7. Zabezpečení údajů
 8. Uchovávání údajů
 9. Vaše zákonná práva

1. DŮLEŽITÉ INFORMACE A KDO JSME

ÚČEL TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů je poskytnout vám informace o tom, jak Lottovate Ltd shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje prostřednictvím vašeho používání těchto webových stránek, včetně jakýchkoliv údajů, které můžete poskytnout prostřednictvím této webové stránky, když se přihlásíte k odběru našich novinek.

Tyto webové stránky nejsou určeny dětem a vědomě neshromažďujeme údaje týkající se dětí.

Je důležité, abyste si tyto zásady ochrany osobních údajů přečetli, případně přečetli i další zásady ochrany osobních údajů nebo zásady poctivého zpracování, které můžeme vydat při zvláštních příležitostech, kdy shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, abyste si byli plně vědomi toho, jak a proč vaše údaje využíváme. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou doplňkem dalších oznámení a zásad ochrany osobních údajů a nenahrazují je.

SPRÁVCE

Lottovate Ltd (dále v těchto zásadách „my“, „nás“, „nám“, „námi“) je správcem a zodpovídá za vaše osobní údaje.

Jmenovali jsme inspektora ochrany údajů (IOÚ), který je zodpovědný za dohled nad záležitostmi souvisejícími s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, včetně žádostí o výkon vašich práv, obraťte se prosím na inspektora ochrany údajů pomocí níže uvedených kontaktních informací.

KONTAKTNÍ INFORMACE

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na našeho inspektora ochrany údajů těmito způsoby:

Celý název právnické osoby: Lottovate Ltd

Emailová adresa: dpo@lottovate.com

Poštovní adresa: 5. patro – One New Change, Londýn, EC4M 9AF, Spojené království

Máte právo kdykoliv podat stížnost Kanceláři inspektora pro informace (ICO), která je dozorčím orgánem Spojeného království pro otázky ochrany údajů (www.ico.org.uk). My bychom ovšem byli vděční za možnost vyřešit váš problém dříve, než se obrátíte na ICO, a proto prosíme, abyste nás kontaktovali jako první.

ZMĚNY V ZÁSADÁCH OCHRANY SOUKROMÍ A VAŠE POVINNOST INFORMOVAT NÁS O ZMĚNÁCH

Naše zásady ochrany soukromí pravidelně přezkoumáváme. Tato verze byla naposledy aktualizována 26. března 2019.

Je důležité, aby osobní údaje, které o vás uchováváme, byly přesné a aktuální. Prosíme informujte nás, pokud dojde v během našeho vztahu ke změně ve vašich osobních údajích.

ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, zásuvné moduly a aplikace. Kliknutím na tyto odkazy nebo povolením těchto spojení můžete třetím stranám umožnit shromažďovat nebo sdílet vaše údaje. Tyto webové stránky třetích stran nejsou pod naší kontrolou a neodpovídáme za jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek, které po opuštění našich webových stránek navštívíte.

2. ÚDAJE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME

Osobním údajem nebo osobní informací se rozumí jakákoliv informace o osobě, ze které lze tuto osobu identifikovat. To nezahrnuje údaje, ze kterých byla identita odstraněna (anonymní data).

Můžeme shromažďovat, používat, uchovávat a přenášet různé druhy osobních údajů o vás, které jsme rozdělili takto:

 • Kontaktní údaje včetně e-mailové adresy.

Neshromažďujeme o vás žádné zvláštní kategorie osobních údajů (neshromažďujeme tedy podrobnosti o vaší rase nebo etnickém původu, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborech, ani informace o vašem zdraví nebo genetická a biometrická data). Také neshromažďujeme žádné informace o odsouzeních za trestné činy ani o trestných činech.

POKUD NEPOSKYTNETE OSOBNÍ ÚDAJE

Pokud potřebujeme shromažďovat osobní údaje podle zákona nebo podle podmínek smlouvy, kterou máme uzavřenou s vámi, a vy nám na požádání tyto údaje neposkytnete, nemusíme být schopni dodržet smlouvu, kterou s vámi máme uzavřenou, nebo se pokoušíme uzavřít (například abychom vám mohli poskytnout zboží nebo službu). V tomto případě možná budeme nuceni vám odběr naší služby nebo produktu zrušit, v takovém případě vás budeme včas informovat.

3. JAK O VÁS SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE?

Používáme různé způsoby sběru dat o vás a od vás, včetně:

 • Přímé interakce – vaše kontaktní údaje nám můžete poskytnout vyplněním formulářů, kterými si přejete obdržet oznámení o uvedení produktu na trh.

4. JAK VYUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje použijeme pouze tehdy, když nám to zákon dovolí. Vaše osobní údaje budeme nejčastěji používat za následujících okolností:

 • Oznámení, že naše webové stránky byly spuštěny

Obecně se neopíráme o souhlas jako právní základ pro zpracování vašich osobních údajů, přestože bez vašeho souhlasu vám nepošleme žádné marketingové sdělení třetí strany emailem ani textovou zprávou. Souhlas s přijímáním marketingových sdělení můžete kdykoliv odvolat kontaktováním nás.

ÚČELY, KE KTERÝM VYUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

V tabulce níže jsou uvedené všechny způsoby, kterými plánujeme využívat vaše osobní údaje, a o jaký právní základ se při tom opíráme. Pokud je to vhodné, uvádíme také naše oprávněné zájmy.

Prosíme berte na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na více než jednom právním základu, podle toho, za jakým účelem jsou údaje získávány. Pokud je v tabulce uveden více než jeden právní důvod pro zpracování konkrétního údaje, a přejete si vědět, který se týká vás, kontaktujte nás.

Účel / aktivitaTyp datPrávní základ pro zpracování
Abychom vás přihlásili k odběru novinekKontaktní údajePlnění smlouvy s vámi
Abychom mohli spravovat váš vztah s vámi, zahrnující:Kontaktní údajePlnění smlouvy s vámi
Oznámení o změnách obchodních podmínek a zásad ochrany osobních údajůNutnost dodržet zákonnou povinnost
Žádost o recenzi nebo účast ve výzkumuNezbytnost pro naše oprávněné zájmy (udržovat naše záznamy aktualizované a studovat, jak zákazníci používají naše produkty či služby)
Abychom vám mohli umožnit účast na slosování, soutěži nebo výzkumuKontaktní údajePlnění smlouvy s vámi
Nezbytnost pro naše oprávněné zájmy (studovat, jak zákazníci používají naše produkty či služby, vyvíjet je a zajistit růst našeho podnikání)

MARKETING

Snažíme se vždy vám poskytnout volbu ohledně určitých použití osobních údajů, zejména v případě jejich využití pro reklamní a marketingové účely.

ODHLÁŠENÍ

Můžete nás kdykoliv požádat, abychom vám přestali posílat marketingová sdělení, a to pomocí odkazu „Odhlásit“ na jakékoliv marketingové zprávě, která vám bude zaslána.

COOKIES

Naše webové stránky používají cookies, aby vás rozpoznaly od ostatních uživatelů našich webových stránek. Cookies nám pomáhají vylepšovat naše stránky a poskytovat vám lepší zážitek při jejich návštěvě. Pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s používáním cookies.

Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem prohlížeči nebo na pevném disku vašeho počítače, pokud s tím souhlasíte. Soubory cookie obsahují informace přenesené na pevný disk počítače.

Používáme následující soubory cookie:

 • Nezbytně nutné cookies. Jedná se o soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz našich webových stránek. Patří mezi ně například soubory cookie, které vám umožní přihlásit se do zabezpečených oblastí našich webových stránek, používat nákupní košík nebo využívat služby e-fakturace.
 • Analytické/výkonové cookies. Umožňují nám rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a zjistit, jak se návštěvníci pohybují po našich webových stránkách, když je používají. To nám pomáhá zlepšit způsob, jakým naše webové stránky fungují, například tím, že zajistí, aby uživatelé snadno našli to, co hledají.
 • Funkční cookies. Ty se používají, aby webové stránky věděly, že se vracíte. To nám umožňuje personalizovat náš obsah, pozdravit vás jménem a zapamatovat si vaše nastavení (například jazyka nebo regionu).
 • Cílící cookies. Tyto cookies zaznamenávají vaši návštěvu na našich webových stránkách, navštívené stránky a odkazy, které jste navštívili. Tyto informace použijeme k tomu, aby naše webové stránky a reklama, které jsou na ní zobrazeny, byly více relevantní pro vaše zájmy. Za tímto účelem můžeme tyto informace sdílet také se třetími stranami.

Vezměte prosím na vědomí, že třetí strany (včetně například reklamních sítí a poskytovatelů externích služeb, například analýzy webového provozu) mohou také používat cookies, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu. Tyto cookies jsou pravděpodobně soubory cookie pro analýzu/výkon nebo cílení souborů cookie.

Více informací o jednotlivých cookies, které používáme, a jejich účelech naleznete v níže uvedené tabulce:

Soubor cookieNázevÚčel
_fbpFacebookPoužívá Facebook ke sledování aktivit uživatelů na webu
ubvtUnbounceSledování aplikace Unbounce, které nám umožňuje nezapomenout zobrazovat připomenutí při každé návštěvě a zabránit tomu, aby byly formuláře odesílány vícekrát
ubpvUnbounceSledování aplikace Unbounce, které nám umožňuje nezapomenout zobrazovat připomenutí při každé návštěvě a zabránit tomu, aby byly formuláře odesílány vícekrát
ubvsUnbounceSledování aplikace Unbounce, které nám umožňuje nezapomenout zobrazovat připomenutí při každé návštěvě a zabránit tomu, aby byly formuláře odesílány vícekrát

Prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítl všechny nebo některé soubory cookie prohlížeče, nebo aby vás upozornil, když webová stránka zřizuje soubor cookie nebo přistupuje k souboru cookie. Pokud cookies zakážete nebo odmítnete, upozorňujeme vás, že některé části této webové stránky se mohou stát nedostupnými nebo nemusí správně fungovat.

ZMĚNA ÚČELU

Vaše osobní údaje použijeme pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili, pokud se přiměřeně nedomníváme, že je musíme použít z jiného důvodu a že tento důvod je slučitelný s původním účelem. Pokud chcete získat vysvětlení, jak je zpracování pro nový účel slučitelné s původním účelem, kontaktujte nás.

Pokud potřebujeme vaše osobní údaje použít pro nesouvisející účel, oznámíme vám to a objasníme právní základ, který nám to umožňuje.

Vezměte prosím na vědomí, že Vaše osobní údaje můžeme zpracovat bez vašeho vědomí nebo souhlasu v souladu s výše uvedenými pravidly, pokud to zákon vyžaduje nebo povoluje.

5. SDĚLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje nesdělíme třetí straně.

6. MEZINÁRODNÍ PŘEVODY

Vaše data nepřeneseme mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

7. BEZPEČNOST DAT

Zavedli jsme patřičná bezpečnostní opatření, abychom zabránili náhodné ztrátě, použití, neoprávněnému přístupu, změnám nebo zveřejnění vašich osobních údajů. Kromě toho omezujeme přístup k vašim osobním údajům pouze na ty zaměstnance, agenty a dodavatele, kteří tento přístup potřebují. Vaše osobní údaje budou zpracovávat pouze dle našich pokynů a podléhají povinnosti zachování mlčenlivosti.

8. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

JAK DLOUHO BUDEME POUŽÍVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro splnění účelu, pro který jsme je shromáždili, a to i pro účely splnění jakýchkoli právních, regulačních, daňových, účetních nebo výkaznických požadavků. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat po delší dobu v případě stížnosti, nebo pokud se důvodně domníváme, že existuje možnost soudního sporu týkajícího se našeho vztahu s vámi.

Pro určení doby uchovávání osobních údajů bereme v úvahu množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko škody vzniklé v důsledku neoprávněného použití nebo zveřejnění vašich osobních údajů, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, zda můžeme těchto účelů dosáhnout jinými prostředky a související právní, regulační, daňové, účetní a další požadavky.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat nanejvýš dva roky.

OBVYKLE ZDARMA

Nebudete muset hradit žádný poplatek za zpřístupnění vašich osobních údajů (nebo za výkon jakéhokoliv jiného vašeho práva). Můžeme však účtovat přiměřený poplatek, je-li váš požadavek zjevně neopodstatněný, opakovaný nebo nadměrný. Jiným řešením takového požadavku může být odmítnutí vyhovět.

CO BYCHOM OD VÁS MOHLI POTŘEBOVAT

Mohli bychom od vás vyžadovat specifickou informaci, která by nám pomohla potvrdit vaši totožnost a ověřit vaše právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo na výkon jakéhokoliv jiného vašeho práva). Jedná se o bezpečnostní opatření, jehož účelem je zabránit v přístupu k vašim osobním údajům neoprávněným osobám. Můžeme vás také v souvislosti s vaší žádostí požádat o dodatečné informace, potřebné k urychlení vyřízení vaší žádosti.

LHŮTA NA ODPOVĚĎ

Snažíme se reagovat na všechny oprávněné požadavky do jednoho měsíce. Občas nám to může trvat déle než jeden měsíc, pokud je vaše žádost obzvláště složitá nebo pokud jste podali více žádostí. V takovém případě vám to sdělíme a budeme vás pravidelně informovat.

9. VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA

Máte právo:

Požádat o přístup k vašim osobním údajům (běžně známé jako „žádost o přístup k osobním údajům“). To vám umožňuje obdržet kopii osobních údajů, které o vás uchováváme a ověřit zákonnost jejich zpracování.

Požádat o opravu vašich osobních údajů. To vám umožní opravit veškeré neúplné nebo nepřesné údaje, které o vás máme, i když možná budeme muset ověřit správnost nových údajů, které nám poskytnete.

Požádat o vymazání vašich osobních údajů. To vám umožní požádat nás, abychom vymazali nebo odstranili osobní údaje, pokud není důvod, abychom je nadále zpracovávali. Máte také právo požádat nás, abychom vymazali nebo odstranili vaše osobní údaje, pokud jste úspěšně uplatnili své právo vznést námitku proti zpracování (viz níže), pokud jsme vaše osobní údaje mohli zpracovat nezákonně, nebo pokud jsme povinni smazat vaše osobní údaje v souladu s místními zákony. My však, z konkrétních právních důvodů, nemusíme vždy být schopni vaší žádosti vyhovět. Pokud se tak stane, tyto důvody vám budou sděleny při žádosti o vymazání.

Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v případě, že se opíráme o náš oprávněný zájem (nebo oprávněný zájem třetí strany) a něco ve vaší konkrétní situaci vás vede k tomu, vznést námitku proti zpracování, protože má dopad na vaše základní práva a svobody. Máte také právo vznést námitku proti zpracování, pokud zpracováváme vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu. V některých případech však můžeme prokázat, že máme ke zpracování vašich osobních údajů přesvědčivé právní důvody, které mají přednost před vašimi právy a svobodami.

Požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. To vám umožňuje požádat nás o pozastavení zpracování vašich osobních údajů v následujících situacích:

 • Pokud chcete, abychom ověřili přesnost údajů.
 • Pokud naše použití údajů není v souladu se zákonem, ale nepřejete si, abychom je vymazali.
 • Pokud potřebujete, abychom údaje uchovávali i pokud je již nadále nepotřebujeme, protože to potřebujete pro stanovení, výkon nebo obranu právního nároku.
 • Pokud byla vámi vznesena námitka s naším použitím vašich osobních údajů, ale my potřebujeme ověřit, zda máme oprávněné přednostní důvody pro toto použití.

Požádat o převod vašich osobních údajů na vás nebo na třetí stranu. Poskytneme vám nebo vámi zvolené třetí straně vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Toto právo platí pouze pro automatizované informace, k jejichž použití jste nám dříve udělili souhlas, nebo pokud jsme tyto údaje používali k plnění smlouvy s vámi.

Kdykoliv odvolat souhlas, pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Neovlivní to však zákonnost jakéhokoliv zpracování provedeného před odnětím souhlasu. Pokud svůj souhlas odvoláte, nemusíme být schopni vám poskytnout některé služby či produkty. Pokud tato situace nastane, upozorníme vás na to při odvolávání souhlasu.